ผลงานซักพรม


ผลงานซักพรม


ซักพรมคราบกาวดักเทปบนพรม

ก่อนซัก

หลังซัก

ผลงานซักพรมสถานบันเทิง

ก่อนซัก

หลังซัก

ผลงานซักพรมห้องประชุม

ซักพรมห้องจัดเลี้ยงและตั้งเครื่องดูดความชื้น

ก่อนซัก

หลังซัก

ซักพรมห้องจัดเลี้ยงและตั้งเครื่องดูดความชื้น

ก่อนซัก

หลังซัก

ผลงานซักพรมห้องทำงาน

ก่อนซัก

หลังซัก

ฝุ่นสะสมในพรมต่าง ๆ

ฝุ่นสะสมในพรมเปอร์เชีย

ฝุ่นสะสมในพรมขนยาว

Copyright ©2021, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.